Uzuki in Uzuki; April

Uzuki showcase in uzuki
Kodemari in the thin tube flower vase


on the right: kohiki katakuchi bachi; kohiki glazed bowl
on the left: shinsha tiny flower vase

If you're interested in these, please contact us
Please visit the website as well
kyotouzuki.com